Bil (Personbil B)

OBS! Avbokning av körlektion skall ske senast kl 13:00 vardagen innan körtillfället.

Vägen till att bli en säker förare - Momentförteckning för personbil B-körkort

Moment 1:
Riskutbildning del1
Moment 2: Inledande manövrering
a: Körställning/reglage
Hur man ställer in stol och speglar på rätt sätt samt hur grundläggande reglage fungerar.
b: Start/stannande och krypkörning/styrning
Startrutiner - Koppling ned, 1:an, lossa p-bromsen, grundgas, dragläge, uppsikt innerspegeln, ytterspegeln och döda vinkeln, blinka vid fritt och kör iväg.
Stannande av bilen - Uppsikt speglar, koppling ned, bromsa, p-broms åt, friläge.
Krypkörning - Grundgas, reglera farten med kopplingen.
Styrning - Händerna hålls rätt på ratten(övre halvan av ratten), rattning hand över hand. Kombination av krypkörning och styrning.
Moment 3: Växling
a: uppväxling
b: bromsning
c: nedväxling
Växling och bromsning, Uppväxling 1-2, 1-2-3.
Bromsning, att stanna mjukt. Uppsikt, bromsa, koppling, lätta på bromsen.
Nedväxling 3-2, 2-1, 3-1. Val av växel. Nedväxling före sväng.
Moment 4: Lutning
a: motlut
b: medlut
Starta med hjälp av parkeringsbromsen i motlut.
Starta med hjälp av färdbromsen i motlut.
Bilen skall stå stilla med hjälp av dragläget utan parkeringsbroms eller färdbroms.
Uppfångning. Sänk farten, lägg i 1:an, möt med gas och koppling, håll bilen stilla.
Starta i medlut (2:an).
Moment 5: Manövrering
a: backning
b: vändning
c: parkering
Hur man skall sitta – blicken.
Backa längs vägkant.
Backa rakt – backning runt hörn – backning längs vägkant.
Precisionskörning, ex: mellan koner eller linjer.
Vändning, ex: i korsningar.
Moment 6: Vård och kontroll 
a: funktion/vård
b: säkerhetskontroll
c: last
Få förståelse för faktorer som inverkar på bilens köregenskaper.
Fordonskännedom = Att veta hur bilen som jag kör, fungerar.
Säkerhetskontroll = Att veta om bilen jag kör är trafiksäker, för mer info -Klicka Här-
Moment 7: Samordning/Bromsning 
a: avsökning/riskbedömning
b: samordning/motorik
c: acceleration
d: hård bromsning
Samordning av övning 1-5 på lugna gator, typ villaområden.
Acceleration – Hård bromsning.
Att våga använda gaspedalen och utnyttja växlarna på rätt sätt.
Att bromsa så hårt att hjulen är på gränsen till låsning. Utgångshastighet 50km/tim.
Moment 8: Inledande tätort
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: väjningsregler
Körning på gator med mindre trafik.
Tillämpning av övning 1-7 på gator som har en normal uppbyggnad med lite trafik. OBS! Ej stadsmiljö. Här tränas förberedelser för uppmärksamhet, placering, regler, som hur man avsöker vägen framför sig så rätt information fås.
Moment 9: Mindre landsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: väjningsregler
c: järnvägskorsning
d: acceleration och effektiv bromsning
Att bli medveten om de faror och risker som finns omkring oss. Kunna samordna och tillämpa inlärda färdigheter på mindre landsväg. Eleven skall kunna anpassa hastigheten och placering till rådande förhållanden samt på ett säkert sätt kunna passera en järnvägskorsning.
Tidigast när övning 1-7 fungerar är det dags att börja planera fram till halkkörningen samt gå vidare med att köra i avancerad stadsmiljö.
Acceleration – Hård bromsning.
Att våga använda gaspedalen och utnyttja växlarna på rätt sätt.
Att bromsa med full kraft. Utgångshastighet ca.50km/tim.
Moment 10: Stadstrafik
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: högerregel
d: huvudled
e: trafiksignal
f: enkelriktad gata
g: cirkulationsplats
h: körfält
i: vändning/parkering
Kunna placera bilen rätt såväl före, i och efter en korsning samt tillämpa väjningsregler på ett riktigt sätt. Kunna anpassa farten till övrig trafik, sikt och väglag. Klara av att hålla ett säkerhetsavstånd till andra trafikanter vid kökörning, körfältsbyte och omkörningar. Kunna vända och parkera på olika platser.
Moment 11: Landsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: placering
d: påfart/avfart
e: omkörning
f: vändning och parkerin
Här lär vi oss att på så varierande vägar som möjligt behärska bilen. Alltifrån smala grusvägar till motorvägar. In- och utfarter. Hastighetsanpassning. Av- och påfarter. Massor av omkörningar samt att använda vägrenen på rätt sätt.
In- och utfarter
Hastighetsanpassning
Av- och påfarter
Massor av omkörningar
Använda vägrenen på rätt sätt
Moment 12: Högfartsväg
a: avsökning/riskbedömning
b: hastighetsanpassning
c: motorväg
Kunna hantera på- och avfarter ifrån motorväg, göra realistiska avståndsbedömningar samt anpassa hastigheten till övrig trafik. Ha goda kunskaper i hur bilen reagerar på rattutslag vid dessa hastigheter samt kunna välja rätt körfält på ett självständigt sätt.
Moment 13: Riskutbildning och särskilda förhållanden
a: trafikövningsplats/ halkbana
b: Bromsteknik och hävande av sladd, rätt hastighet och placering med hänsyn till väglaget, väggreppet, vägbredd och övrig trafik.
Förutom ovan nämnda övning skall om möjligt( och när så kan ske) tränas:
Övergångsställe / cykelöverfart
Hållplatser
Vägarbete
Olika grupper av oskyddade trafikanter
Djur på vägen
Nedsatt sikt (dimma, snö, regn)
Utryckningsfordon
Moment 14: Utbildningskontroll
a: tillämpning
b: egen utbildningskontroll
Körning i kvalificerad och varierad trafik. Se och tolka anvisningar, köra mot mål, planera sin körning och kunna samordna alla tidigare moment (övn. 1-14) självständigt.
Att göra detta i så varierad trafikmiljö som möjligt.
Att ha rätt hastighetsanpassning “d.v.s. följa trafikrytmen”.
Moment 15: Förarprov
a: Teoriprov
b: Körprov

INTENSIVKURS

För att få påbörja intensivkursen hos oss behöver eleven först utföra en testlektion. Under testlektionen kontrollerar vi att eleven har grundläggande behörighet dvs behärskar momenten 2-5 som handlar om fordonshantering/manövrering (klicka här för mer info om momenten 2-5). Först efter godkänd fordonshantering/manövrering kan man påbörja sin intensivkurs som oftast innebär att man kör varje eller varannan dag varvat med intensiv fokus på teorin. Kursen riktar sig främst till de som har en del förkunskaper samt möjlighet att mängdträna privat, detta är dock inget krav om man är redo att kompensera upp med hög motivation och snabb inlärningsförmåga. Under högsäsong bör testlektionen utföras minst 2-3 månader före intensivkursens start. Detta för att eventuellt hinna komplettera med grundläggande behörigheter men även för att kunna planera in riskettan och halkkörning. Hur många lektioner som behövs är högst individuellt och om man har bokat för många lektioner så kan dessa givetvis avbokas helt kostnadsfritt förutsatt att man avbokar senast 13.00 vardagen före den inbokade tiden.

Rekommenderat 15-paket med teori men fler lektioner kan behövas.

Pris: Klicka här för aktuell prislista.

Klicka här för att se sammanfattande videoklipp!
Yttre kontroll:
Sätt igång tändningen (ej motorn)
1. Tänd Parkeringsljus, Dimljus fram, Dimljus bak, Blinkers(höger)
Gå sedan runt och kontrollera att ovanstående belysning fungerar.
Kontrollera samtidigt däck(höger), belysning för Registreringsskylt och Varningstriangel.
2. Tänd Halvljus, Blinkers(vänster)
Gå sedan runt och kontrollera att ovanstående belysning fungerar. Kontrollera samtidigt Däck(vänster), Reflexer och Positionsljus.
3. Tänd helljus, Varningsblinker
Gå sedan runt och kontrollera att ovanstående belysning fungerar.
Kontrollera samtidigt Bromsljuset (Be någon om hjälp?)
4. Återställ till lämpliga ljus.
OBS! Om det skulle visa sig att något inte fungerar så bör detta åtgärdas snarast.
Inre kontroll:
Sätt igång tändningen (ej motorn)

1. Ruta – Defroster fram och bak (full styrka på fläkten sedan känn med handen så att det kommer luft på framrutan, luftkanalerna ska fungera och inte vara blockerade).
2. Spruta -  vindrutetorkare (spola rutan, se så att torkarbladen torkar rent rutan).
3. Tuta - Kontrollera att tutan fungerar.
4. Bälte -  (Ryck i bältet, ska då stoppas från att dras ut).
5. Servofunktioner - Trampa ner bromsen upprepade gånger tills ett tryck byggts upp, dra ratten åt sidan och ratten bör då kännas trög. Starta motorn medans ratten vrids lätt åt sidan samt med bromsen intryckt. Bromsen bör då sjunka lite och ratten bör bli lättare att vrida (Om inget av detta inträffar bör bilen ej köras, troligen läckage i servosystem).
6. Bromsar –
a) Parkeringsbroms (ska vara åtdragen, prova att köra med 1:an eller backen, parkeringsbromsen ska stoppa bilen ifrån att kunna köra iväg). OBS! Håll ej färdbromsen.
b) Färdbroms (ska vara nedtryckt, prova att köra med 1:an eller backen, färdbromsen ska stoppa bilen ifrån att kunna köra iväg). OBS! Släpp parkeringsbromsen först.
Funktionsbeskrivning under huv:
Öppna huven och ge en beskrivning för följande:
1. Spolarvätska (sprit och vatten)
2. Batteri – För starthjälp kopplas positiv(+) till positiv(+) och minus(-) till jord/chassi(-)
3. Påfyllning av motorolja samt kontroll av oljenivån.
4. Kylarvätska (glykol och vatten)
5. Bromsvätskebehållare (nivån bör vara på MAX)
Osäker på hur man gör för just din bil? Se bilens instruktionsbok!

Boka Risk1:an - Klicka här!

I takt med att antalet allvarliga olyckor ökar så har samhället vidtagit en del åtgärder för att minska antalet dödsolyckor samt svårt skadade i trafiken. Riskettans långsiktiga mål är att bidra till en säkrare trafikmiljö för alla inblandade.
I kursplanen för riskutbildning del 1(enligt TSFS 2009:26) står det:
”Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för bilister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa.
Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.”
Vi hoppas och tror därför att denna utbildning ska hjälpa dig att ”tänka efter före” så att du på ett säkert sätt kan njuta av många härliga mil på din bil utan att vare sig du eller någon annan kommer till skada.

Risk2:an gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova att köra i olika situationer med olika hastigheter för att känna på både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken förändras i förhållande till hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer.
Halkkörningen genomförs på Bulltoftabanan eller på Sturup Raceway och är ca.180 min exklusive raster.
Bulltoftabanan ligger på det som en gång var Bulltofta flygplats som invigdes i september 1923 och hölls öppen tills 1972. Malmö trafikövningsplats startade 1982 i kommunal regi men blev privatägt 1990 och är så än idag. Idag är vi nordens modernaste trafikövningsplats med stora ytor för att kunna öva sig på farliga situationer i trafiken – men helt utan risk för dig eller andra.
Mer information hittar ni på www.bulltoftabanan.se
Sturup Raceway byggdes 1972 som en 700 meter lång rally cross-bana. Under 80-talet förlängdes banan till 1200 meter. På 90-talet asfalterade banan och blev därmed en racingbana för bilar och motorcyklar. När vi gick in i det nya milleniet utvecklades banan ytterligare och 2005 fick banan den form den har idag och mäter nu 2087 meter. Idag är Sturup Raceway så mycket mer än racing. Idag erbjuder banan fantastiska konferenser, stora som små. Den är också ett utbildningscenter för säker körning och eco-driving.
Mer information hittar ni på www.sturupraceway.com

Elev som har bokat prov via oss på Lommastrands Trafikskola skall vid kunskapsprovet(teoriprov)
befinna sig på TRAFIKVERKET.
Adressen till Trafikverket finner ni i er bokningsbekräftelse som ni fått utskickat av Trafikverket.(Där ni är folkbokförd alternativt per mail eller kivra)
Vid körprov(uppkörning) skall eleven börja från TRAFIKSKOLAN och tillsammans med läraren köra till trafikverket.

Klicka här för mer information om teoriprovet och uppkörningen!

Exempel på Trafikverkets protokoll för Förarprov