Säkerhetskontroll

Yttre kontroll:
Sätt igång tändningen (ej motorn)
1. Tänd Parkeringsljus, Dimljus fram, Dimljus bak, Blinkers(höger)
Gå sedan runt och kontrollera att ovanstående belysning fungerar.
Kontrollera samtidigt däck(höger), belysning för Registreringsskylt och Varningstriangel.
2. Tänd Halvljus, Blinkers(vänster)
Gå sedan runt och kontrollera att ovanstående belysning fungerar. Kontrollera samtidigt Däck(vänster), Reflexer och Positionsljus.
3. Tänd helljus, Varningsblinker
Gå sedan runt och kontrollera att ovanstående belysning fungerar.
Kontrollera samtidigt Bromsljuset (Be någon om hjälp?)
4. Återställ till lämpliga ljus.
OBS! Om det skulle visa sig att något inte fungerar så bör detta åtgärdas snarast.

Säkerhetskontroll - Lampor

Inre kontroll:
Sätt igång tändningen (ej motorn)
1. Ruta – Defroster fram och bak (full styrka på fläkten sedan känn med handen så att det kommer luft på framrutan, luftkanalerna ska fungera och inte vara blockerade).
2. Spruta -  vindrutetorkare (spola rutan, se så att torkarbladen torkar rent rutan).
3. Tuta - Kontrollera att tutan fungerar.
4. Bälte -  (Ryck i bältet, ska då stoppas från att dras ut).
5. Servofunktioner - Trampa ner bromsen upprepade gånger tills ett tryck byggts upp, dra ratten åt sidan och ratten bör då kännas trög. Starta motorn medans ratten vrids lätt åt sidan samt med bromsen intryckt. Bromsen bör då sjunka lite och ratten bör bli lättare att vrida (Om inget av detta inträffar bör bilen ej köras, troligen läckage i servosystem).
6. Bromsar –
a) Parkeringsbroms (ska vara åtdragen, prova att köra med 1:an eller backen, parkeringsbromsen ska stoppa bilen ifrån att kunna köra iväg). OBS! Håll ej färdbromsen.
b) Färdbroms (ska vara nedtryckt, prova att köra med 1:an eller backen, färdbromsen ska stoppa bilen ifrån att kunna köra iväg). OBS! Släpp parkeringsbromsen först.

Inre säkerhetskontroll

Funktionsbeskrivning under huv:
Öppna huven och ge en beskrivning för följande:
1. Spolarvätska (sprit och vatten)
2. Batteri – För starthjälp kopplas positiv(+) till positiv(+) och minus(-) till jord/chassi(-)
3. Påfyllning av motorolja samt kontroll av oljenivån.
4. Kylarvätska (glykol och vatten)
5. Bromsvätskebehållare (nivån bör vara på MAX)
Osäker på hur man gör för just din bil? Se bilens instruktionsbok!

Funktionsbeskivning - under huv