Risk2:an (Halkkörning)

Risk2:an gör dig medveten om de risker som finns med att köra på exempelvis halt underlag. Du får prova att köra i olika situationer med olika hastigheter för att känna på både dina egna och fordonets begränsningar. Genom utbildningen får du uppleva hur olycksrisken förändras i förhållande till hastigheten och väglaget. Det ger dig kunskap om vanliga olyckssituationer och insikt i möjligheterna att undvika riskerna samt hastighetens och skyddsutrustningens betydelse vid trafikolyckor.
Syftet är att du ska lära dig hur du undviker att hamna i svåra situationer.
Halkkörningen genomförs på Bulltoftabanan eller på Sturup Raceway och är ca.180 min exklusive raster.

Bulltoftabanan ligger på det som en gång var Bulltofta flygplats som invigdes i september 1923 och hölls öppen tills 1972. Malmö trafikövningsplats startade 1982 i kommunal regi men blev privatägt 1990 och är så än idag. Idag är vi nordens modernaste trafikövningsplats med stora ytor för att kunna öva sig på farliga situationer i trafiken – men helt utan risk för dig eller andra.
Mer information hittar ni på www.bulltoftabanan.se

Sturup Raceway byggdes 1972 som en 700 meter lång rally cross-bana. Under 80-talet förlängdes banan till 1200 meter. På 90-talet asfalterade banan och blev därmed en racingbana för bilar och motorcyklar. När vi gick in i det nya milleniet utvecklades banan ytterligare och 2005 fick banan den form den har idag och mäter nu 2087 meter. Idag är Sturup Raceway så mycket mer än racing. Idag erbjuder banan fantastiska konferenser, stora som små. Den är också ett utbildningscenter för säker körning och eco-driving.
Mer information hittar ni på www.sturupraceway.com