Risk1:an

Även du som inte är elev på Lommastrands är välkommen att boka och gå denna kurs hos oss.
Utbildningen tar cirka tre timmar och är giltig i fem år.
I takt med att antalet allvarliga olyckor ökar så har samhället vidtagit en del åtgärder för att minska antalet dödsolyckor samt svårt skadade i trafiken. Riskettans långsiktiga mål är att bidra till en säkrare trafikmiljö för alla inblandade.
I kursplanen för riskutbildning del 1(enligt TSFS 2009:26) står det:
”Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för bilister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa.
Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.”
Vi hoppas och tror därför att denna utbildning ska hjälpa dig att ”tänka efter före” så att du på ett säkert sätt kan njuta av många härliga mil på din bil utan att vare sig du eller någon annan kommer till skada.
Är något oklart? eller vill ni veta mer?
Ring gärna oss eller använd kontaktformuläret.

* Obligatoriska fält

Personnummer(krävs vid bokning):
https://www.strandstrafikskola.se/gdpr/